Loading...
Menu

รู้จักเรา

บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด

ผู้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและเผยแผร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ

บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ ด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ ด้วยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านประวัติศาสตร์ งานศิลปะ และของสะสมล้ำค่า สำหรับนักสะสมและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผลงานเล่มแรกของสำนักพิมพ์คือ หนังสือ "Siam: Days of Glory สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายในเล่มมีการรวบรวมภาพต้นฉบับที่งดงามและหายากของสยามประเทศในช่วงศตวรรษ ที่ ๑๙ มากกว่า ๑๙๐ ภาพ ทำให้หนังสือเล่มดังกล่าว ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ทางสำนักพิมพ์ฯ ได้เปิดตัวหนังสือ "กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา" เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี ภาพถ่ายในเล่มเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ อีกครั้ง

จากนั้นในปี ๒๕๕๕ ทางสำนักพิมพ์ฯ ได้มีการติดต่อขอซื้อลิขสิทธ์จากพระราชวังฟงแตนโบล เพื่อแปลหนังสือ LE SIAM A FONTAINEBLEAU : L'AMBASSADE DU 27 JUIN 1861 เป็นฉบับภาษาไทย โดยหนังสือดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยคณะทำงานของพระราชวังฟงแตนโบล ในวาระครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงส่งคณะราชทูตสยามไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าเฝ้าพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงมุมมองของชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในยุคจักรวรรดินิยมอันเกรียงไกร การกล่าวถึงผู้มาเยือนจากแดนไกลจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่และอาจดูคลาดเคลื่อนจากจดหมายเหตุของเรา รวมถึงภาพถ่ายเครื่องมงคลราชบรรณาการและคณะราชทูตสยาม ซึ่งไม่เคยเปิดเผยในหนังสือเล่มใดมาก่อน ในปี ๒๕๕๖ จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล : คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑"

และผลงานส่าสุดคือ หนังสือ “สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕” ที่บริษัท สำนักพิมพ์ สยามเรเนซองส์ จำกัดได้รับความไว้วางใจจากคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค อนุญาตให้เผยแพร่ สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ผลงานสะสมชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของเจ้าจอมเลียม ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของอาจารย์ภาวาส บุนนาค อดีตรองราชเลขาธิการ ออกสู่สาธารณชน ซึ่งได้ตีพิมพ์ต้นฉบับจริงทั้งเล่มในส่วนหน้า จำแนกตราออกเป็นหมวดหมู่ จัดทำคำอธิบายตรา พระราชประวัติ พระประวัติและประวัติของเจ้าของตราไว้อย่างละเอียด โดยมีจำนวนตราทั้งสิ้นกว่า ๔๒๓ ดวง ทั้งยังจัดพิมพ์คำอธิบายภาพถ่ายที่ปรากฏในสมุดตราสะสมต้นฉบับอีก ๑๑ ภาพ ที่บางส่วนเป็นภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระปิยมหาราช ตอนท้ายเล่มยังได้เรียบเรียงประวัติ ผลงานด้านศิลปะและการประดิษฐ์ของเจ้าจอมเลียมไว้อีกด้วย ด้วยคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ ในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สะท้อนรสนิยมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในห้วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญช่วงหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม จึงทำให้ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือประเภทสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จากการดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างต่อเนื่องของ บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด จึงทำให้เกิดการต่อยอดการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ ด้วยการก่อตั้งบริษัท สยาม เรเนซองส์ แอสเสท จำกัด ซึ่งดำเนินงานด้านการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะของสยามผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้ในนาม “วิลล่า มูเซ่ (Villa Musée)” หมู่เรือนโบราณในบรรยากาศยุควิคตอเรียนของสยามท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ ณ เขาใหญ่ ซึ่งได้จำลองวิถีชีวิตของชาวสยามในช่วงรัชกาลที่ ๔-๕ ผ่านการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และนิทรรศการพิเศษต่างๆ อาทิ นิทรรศการ “๑๒๐ ปี โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) และห้องภาพในสยาม” จัดแสดงภาพถ่ายของช่างภาพหลวงคนสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพพระราชวงศ์ บุคคลสำคัญ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวสยามในยุคนั้น โดยคัดสรรภาพถ่ายต้นฉบับในชุดสะสมของเจ้าของสถานที่ (คุณ อรรถดา คอมันตร์) ที่ได้มาจากต่างประเทศและนำมาอัดขยายใหญ่พร้อมรายละเอียดชัดเจนด้วยเทคนิคแบบ Fine Art เพื่อให้ทุกท่านได้ชมและสัมผัสกับหน้าประวัติศาสตร์สยามที่หายไป

พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชม เรือนประเสนชิต เรือนไม้สักทองสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องเรือน ศาสตราวุธ ของประดับ และเอกสารโบราณร่วมสมัย (รัชกาลที่ ๕-๖) อาทิ ภาพพิมพ์หินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพเหตุการณ์สำคัญจากหนังสือพิมพ์หัวฝรั่งเศส “Le Petit Journal” ต้นฉบับจริง คลอเพลงคลาสสิกร่วมสมัย ภายใต้หมู่ไม้ร่มรื่น สระบัวนานาชนิดที่ชูช่อดอกรับแสงแดด และหมู่ปลานานาชนิดแหวกว่ายในน้ำใส รับกับเสียงน้ำตกไหลเย็นและกลิ่นหอมของไม้ดอกนานาชนิดที่ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล สะท้อนภาพอดีตของสยามให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง