ขอต้อนรับท่านสู่สํานักพิมพ์สยาม เรเนซองส์
เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่าย สิ่งพิมพ์โบราณ และของสะสมของไทยในยุคศตวรรษที่ ๑๙ เราหวังว่าข้อมูลและภาพที่นํามาเผยแพร่
จะอํานวยประโยชน์แก่ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ นักสะสมของโบราณ และคนรุ่นต่อๆไปได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 
 


 
 
 
 

บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด

บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นบริษัทในเครือไทยสตาร์  กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว ฯลฯ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านประวัติศาสตร์ งานศิลปะ และของสะสมล้ำค่า สำหรับนักสะสมและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยมีผลงานเล่มแรกคือ หนังสือ "Siam: Days of Glory สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายในเล่มมีการรวบรวมภาพต้นฉบับที่งดงามและหายากของสยามประเทศในช่วงศตวรรษ ที่ ๑๙ มากกว่า ๑๙๐ ภาพ ทำให้หนังสือเล่มดังกล่าว ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ทางสำนักพิมพ์ฯ ได้มีการเปิดตัวหนังสือ "กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา" เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี ภาพถ่ายในเล่มเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ อีกครั้ง

จากนั้นในปี ๒๕๕๕ ทางสำนักพิมพ์ฯ ได้มีการติดต่อขอซื้อลิขสิทธ์จากพระราชวังฟงแตนโบล เพื่อแปลหนังสือ LE SIAM A FONTAINEBLEAU : L'AMBASSADE DU 27 JUIN 1861 เป็นฉบับภาษาไทย โดยหนังสือดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยคณะทำงานของพระราชวังฟงแตนโบล ในวาระครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงส่งคณะราชทูตสยามไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าเฝ้าพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงมุมมองของชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในยุคจักรวรรดินิยมอันเกรียงไกร การกล่าวถึงผู้มาเยือนจากแดนไกลจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่และอาจดูคลาดเคลื่อนจากจดหมายเหตุของเรา รวมถึงภาพถ่ายเครื่องมงคลราชบรรณาการและคณะราชทูตสยาม ซึ่งไม่เคยเปิดเผยในหนังสือเล่มใดมาก่อน ในปี ๒๕๕๖ จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยใช้ชื่อหนังสือว่า "ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล : คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑"

 
 
 
 
 
 
 

Siam Renaissance Publishing Company Limited
3354/45, 14th Fl., Manorom Building Rama IV Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 66-2633-5533 Fax : 66-2672-4852
@ 2014 www.siam-renaissance.com All rights reserved!