Loading...
Menu

หนังสือ

สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายในเล่มมีการรวบรวมภาพต้นฉบับที่งดงามและหายากของสยามประเทศในช่วงศตวรรษ ที่ ๑๙ กว่า ๑๙๐ ภาพ อาทิ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธี สภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวสยามเมื่อศตวรรษก่อน รวมถึงภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างสยามกับชาติตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา

กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา

หนังสือภาพถ่ายจากสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวง ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบไว้แก่พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) ซึ่งสำนักพิมพ์ฯ ได้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี


ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล : คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑

ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล : คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเครื่องมงคลราชบรรณาการตลอดจนคณะราชทูตสยามซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ ได้ส่งไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส ที่ไม่เคยรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มใดมาก่อน


สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม

สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม

บริษัท สำนักพิมพ์ สยามเรเนซองส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับสมุดตราสะสมของเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ ผู้ริเริ่มเก็บสะสมรูปตราต่างๆ อันนับได้ว่าเป็น “งานออกแบบกราฟิกยุคแรกของสยาม” ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใช้ในรัชกาลที่ ๔ และแพร่หลายอย่างยิ่งในรัชกาลที่ ๕ เพื่อใช้เป็นตราหัวกระดาษ ปกซองจดหมาย และตราผนึกซองจดหมาย อันเป็นสื่อแทน "อัตลักษณ์" ของผู้ใช้ตราแต่ละตรา


DR. THANAT KHOMAN : The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder

DR. THANAT KHOMAN :
The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder

บริษัท สำนักพิมพ์ สยามเรเนซองส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “DR. THANAT KHOMAN : The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder” ซึ่งได้นำเสนออมตะวาจา แนวคิดและวิสัยทัศน์ ตลอดจนอัตชีวประวัติและผลงาน ของ พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่างประเทศ ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งกลายเป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในประชาคมภูมิภาคนี้