ขอต้อนรับท่านสู่สํานักพิมพ์สยาม เรเนซองส์
เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่าย สิ่งพิมพ์โบราณ และของสะสมของไทยในยุคศตวรรษที่ ๑๙ เราหวังว่าข้อมูลและภาพที่นํามาเผยแพร่
จะอํานวยประโยชน์แก่ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ นักสะสมของโบราณ และคนรุ่นต่อๆไปได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 
 

 
 
 
 
เปิดตัวหนังสือใหม่ กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา (Ayudhya: A Pictorial Odyssey 1907 - 1920)
เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่
 
 
สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 


 
 
 
 
ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล
คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑
 
 
สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เปิดตัว สมุดภาพความทรงจำ
เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 พระบิดาการถ่ายภาพไทย
 
 
 

Siam Renaissance Publishing Company Limited
3354/45, 14th Fl., Manorom Building Rama IV Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : 66-2633-5533 Fax : 66-2672-4852
@ 2014 www.siam-renaissance.com All rights reserved!